WimpyMukamamva chibhanzi ndi chimenechi!
Crossroads Blantyre
+265999444786
Crossroads Lilongwe
+265999127777
#Wimpy#Burger#Malawi#foodie

Not any Videos.