Koma zingatheke kuti Mamuna aliyense lero ayende shosholo  ndi mkazi wake?
#TiyendeShosholo #VamaLove #KucheKuche #Beer #WathuWathu #Malawi

Not any Videos.