Mukafuna chinkhuku mbambande, chimapezekela ku Central Poultry. Tipezeni ku chigawo cha pakati, kumpoto ndi kum’mwera.      

#CentralPoultry #Chicken #Foodie #Malawi

Not any Videos.